➤ Xin vui lòng liên hệ qua Facebook Page ChonLinkdotcom trước khi thanh toán https://www.facebook.com/ChonLinkdotcom/

Brilliant.org premium

360,0001,080,000

 

Dịch vụ tài khoản Brilliant.org premium, gói share, đăng ký theo email của ChonLink, truy cập full nội dung của tất cả các khoá học và tài liệu học tập, sử dụng ổn định liên tục trên 01 thiết bị.

Mức phí đăng ký thông thường gói Brilliant.org premium
Mức phí đăng ký thông thường gói Brilliant.org premium

 

Các tính năng chính trong gói Premium:

“Unlock all courses and Daily Challenges on Brilliant to supercharge your learning.

 • New problems every day in the Today tab
 • Entire Daily Challenges archive
 • Synced progress across web and mobile apps
 • Offline mode on mobile apps
 • Guided courses
  • Foundational math courses
  • Advanced math courses
  • Science courses
  • Computer science courses” (source: brilliant.org)
Brilliant-org-premium
Brilliant-org-premium

Có thể học gì trên Brilliant?

Foundational Math

 • Logic
 • Logic II
 • Everyday Math
 • Joy of Problem Solving
 • Mathematical Fundamentals
 • Number Theory
 • Pre-Algebra
 • Number Bases
 • Infinity
 • Algebra through Puzzles
 • Algebra I
 • Algebra II
 • Complex Numbers
 • Geometry Fundamentals
 • Beautiful Geometry
 • Geometry I
 • Geometry II
 • 3D Geometry
 • Math History
 • Probability Fundamentals
 • Applied Probability
 • Perplexing Probability
 • Casino Probability
 • Random Variables & Distributions
 • Statistics Fundamentals
 • Contest Math I
 • Contest Math II
 • Pre-Calculus
 • Trigonometry
 • Knowledge and Uncertainty

Advanced Math

 • Calculus Fundamentals
 • Integral Calculus
 • Calculus in a Nutshell
 • Multivariable Calculus
 • Introduction to Linear Algebra
 • Linear Algebra with Applications
 • Vector Calculus
 • Differential Equations I
 • Differential Equations II
 • Group Theory
 • Math for Quantitative Finance
 • Statistics I

Foundational Science

 • Scientific Thinking
 • Science Essentials
 • Physics of the Everyday
 • Waves and Light
 • Classical Mechanics
 • The Chemical Reaction
 • Knowledge and Uncertainty
 • Electricity and Magnetism

Advanced Science

 • Astrophysics
 • Gravitational Physics
 • Special Relativity
 • Solar Energy
 • Computational Biology
 • Quantum Computing
 • Quantum Objects

Foundational Computer Science

 • Computer Science Fundamentals
 • Algorithm Fundamentals
 • Programming with Python
 • Data Structures
 • Introduction to Neural Networks
 • Search Engines

Advanced Computer Science

 • Cryptocurrency
 • Artificial Neural Networks
 • Machine Learning
 • Computer Memory
 • Quantum Computing

(source: brilliant.org)

➤ Ngoài các gói đăng ký có sẵn, như bạn thấy trên trang này, ChonLink.com còn có thể cá nhân hoá gói đăng ký khác phù hợp hơn với yêu cầu của bạn. Mức phí dưới đây cho mục đích tham khảo. Mức phí trong thực tế thường rẻ hơn so với mức phí trên website, nhất là khi bạn gia hạn dịch vụ, đăng ký cùng lúc nhiều sản phẩm hoặc đang là khách hàng thân thiết của ChonLink.com...

➤ Chính sách Bảo hành, Nguồn gốc Tài khoản và Hỗ trợ Miễn phí khác đi kèm: Xem tại đây

➤ Một số thông tin về sản phẩm (tính năng, mức phí, hình ảnh...) đang trong quá trình cập nhật.

➤ Liên hệ Tư vấn chọn gói, Báo giá, Hỗ trợ sử dụng, Hướng dẫn đăng ký và Chia sẻ các ưu đãi miễn khác đi kèm khi đăng ký dịch vụ trả phí tại ChonLink.com, xin vui lòng liên hệ qua Facebook Page.